Title Image

Paweł Pietrzak

Home  /  Paweł Pietrzak
Paweł Pietrzak
Radiolog

We are here for you

Book appointment

Paweł Pietrzak

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala św. Wojciecha COPERNICUS w Gdańsku Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w pracy w poradniach specjalistycznych jak i na oddziałach szpitalnych. Wykonuje pełen zakres badań ultrasonograficznych w tym również stawów, tkanek miękkich jak i badania naczyń krwionośnych metodą Dopplera. Stale uczestniczy w kursach i konferencjach naukowych stale podnosząc swoje kwalifikacje. Aktualnie w trakcie drugiej specjalizacji z medycyny rodzinnej.