Title Image

Agnieszka Seklecka

Home  /  Agnieszka Seklecka
Agnieszka Seklecka
Diabetolog
We are here for you

Book appointment

Agnieszka Seklecka

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu (2007). Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych. Zakończyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie diabetologii w Oddziale Klinicznym Endokrynologicznym, Diabetologicznym i Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Obecnie pracuje w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, wcześniej związana ze Szpitalem Powiatowym w Chełmży oraz Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu. Pracuje z pacjentami w Poradni Diabetologicznej. Nieustannie doskonali swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zastosowania nowoczesnych technologii i terapii w leczeniu cukrzycy i otyłości, dietetyki i psychodietetyki. Ukończyła kurs z diagnostyki i leczenia zespołu stopy cukrzycowej. W swojej pracy ceni indywidualne podejście do pacjenta, motywuje do leczenia nie tylko farmakologicznego, ale również zmiany stylu życia (modyfikacji diety i włączenia aktywności fizycznej). Doktor Seklecka uzyskała również tytuł specjalisty diabetologii.